Fikret Alić
Čovjek iza žice logora Trnopolje

← FikretAlic.com | Aktuelno | Logori

Ustavni sud BiH donio presudu u slučaju žrtava ratne torture

Ustavni sud BiH zauzeo je stav da obavezivanje žrtava ratne torture na plaćanje troškova postupka predstavlja povredu njihovog prava na imovinu i prava na pravično suđenje utvrđenih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, saopćeno je danas iz Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 22.marta 2018. godine, usvojio je apelaciju članice Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini S.A., podnesenu protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske i presude Okružnog suda u Banjoj Luci u dijelu odluke o troškovima postupka.